terug naar de hoofdpagina


Algemene gegevens

 

Verzekeringskantoor S.PLATTEAU BVBA
Maatschappelijke zetel: Poperingseweg 413, 8908 Vlamertinge.
FSMA ondernemingsnr. 0668.873.792 RPR Gent, afdeling Ieper

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 BRUSSEL, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fmsa.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax 02/547.59.75 - info@ombudsman-insurance.be www.ombudsman-insurance.be